Giải pháp công nghệ thông tin cho logistics

Giúp khách hàng nâng cao được hiệu quả vận hành và cải thiện rõ rệt chất lượng dịch vụ logistics.

Giới thiệu

Phát triển các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động vận hành logistics.

Với đội ngũ tâm huyết và am hiểu sâu sắc về quản trị chuỗi cung ứng, quản trị logistics, giúp khách hàng nâng cao được hiệu quả vận hành và cải thiện rõ rệt chất lượng dịch vụ logistics.

Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam xây dựng mạng lưới logistics trở thành một hệ sinh thái mà các doanh nghiệp có thể chia sẻ, tối ưu hóa nguồn lực cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh. Chúng tôi không ngừng đổi mới về công nghệ và giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh ở tầm khu vực, trước nhất là ngay tại “sân nhà” Việt Nam.

Giải pháp quản lý vận tải

Giải pháp toàn diện để kiểm soát toàn chuỗi vận chuyển

Giải pháp quản lý kho vận

 Giải pháp kiểm soát toàn diện vận hành kho

Giải pháp quản lý đơn hàng

Tập trung vào hỗ trợ quản lý đơn hàng và lập kế hoạch